Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 611 - 620

hydrofobní

"odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě" . >> detail

hydrofyt

vodní rostlina . >> detail

hydrogamie

vodosnubnost, opylování rostlin zprostředkované vodou . >> detail

hydrogen

vodík, hydrogenium . >> detail

hydrogen-

první část složených slov mající význam vodík . >> detail

hydrogenace

přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů . >> detail

hydrogenium

vodík, hydrogen . >> detail

hydrogeologie

vědní obor o podzemních vodách . >> detail

hydrográd

vodní stav vyjádřený v procentech hydromodulu . >> detail

hydrograf

vodočet, přístroj k měření vodního stavu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.