Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 621 - 630

hydrografie

vodopis . >> detail

hydrogram

čára průtoků . >> detail

hydrochorie

rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody . >> detail

hydrokortizon, hydrokortison

hormon produkovaný kůrou nadledvin . >> detail

hydrokrém

hydrofilní emulzní kosmetický přípravek . >> detail

hydroláza, hydrolasa

skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody . >> detail

hydrologie

věda o vodstvu a oběhu vody na Zemi . >> detail

hydrolýza, hydrolysa

rozkladná reakce působením vody . >> detail

hydromechanika

nauka o rovnováze a pohybu kapalin . >> detail

hydrometalurgie

výroba kovů mokrými procesy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.