Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 631 - 640

hydrometeor

jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa . >> detail

hydrometeorologie

nauka o atmosférických srážkách . >> detail

hydrometrický

vodoměrný . >> detail

hydrometrie

měření vodních toků a hydrologických jevů . >> detail

hydromodul

rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vodním stavem . >> detail

hydroplán

vodní letadlo . >> detail

hydroponie

pěstování rostlin v živném roztoku bez půdy . >> detail

hydrosféra

souhrn vody všech skupenství na Zemi, včetně podpovrchové a atmosférické . >> detail

hydrostatika

nauka o rovnováze kapalin . >> detail

hydrotechnika

souhrn vědních oborů zabývající se komplexním využíváním vody a ochranou životního prostředí před nežádoucími účinky vod . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.