Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 641 - 650

hydroterapie

vodoléčba . >> detail

hydrotropizmus, hydrotropismus

orientovaný pohyb rostlin ve směru nebo proti směru podráždění v důsledku vlhkosti . >> detail

hydrotypie

způsob fotografického tisku . >> detail

hydroxid

sloučenina s funkční skupinou -OH . >> detail

hyena

"1. psovitá šelma živící se zdechlinami; 2. příživník, bezcitný a bezohledný člověk" . >> detail

hyenizmus, hyenismus

"neúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita" . >> detail

hyfa

houbové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub . >> detail

hygiena

"očista; nauka o zdravém způsobu života" . >> detail

hygro-

první část složených slov mající význam vlhko, vlhký . >> detail

hygrofilie

vlhkomilnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.