Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 651 - 660

hygrologie

nauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu . >> detail

hygrometr

vlhkoměr . >> detail

hygroskopicita

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hydroskopie, hygroskopičnost . >> detail

hygroskopie

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost . >> detail

hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismus

starořecký názor o formování látky životním principem . >> detail

hymen

panenská blána . >> detail

hymna

"slavnostní píseň jako symbol jednoty a pospolitosti; velebení, chvalozpěv" . >> detail

hymnus

"1. oslavná báseň; 2. duchovní píseň k oslavě boha" . >> detail

hypegiafobie

chorobný strach z odpovědnosti. >> detail

hyper-

první část složených slov mající význam nadbytečný, přehnaný, velký . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.