Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 661 - 670

hyperaktivita

nadměrná činnost . >> detail

hyperbilirubinemie

zvýšená koncentrace bilirubinu (žlučového barviva) v krvi. Projevuje se žloutenkou, žlutým zbarvením sklér, kůže a sliznic. Fyziologická hyperbilirubinemie se objevuje u novorozenců, ale sama ustupuje. Pokud však neustoupí cca do 1 týdne jedná se o patologickou hyperbilirubinemii, kterou je nutno léčit.. >> detail

hyperbola

"1. zveličení, nadsázka; 2. jedna z kuželoseček" . >> detail

hyperbolický

mající tvar hyperboly, související s hyperbolou . >> detail

hyperboloid

jedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie . >> detail

hyperdaktylie

vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů . >> detail

hyperechogenní

při ultrazvukovém vyšetření místo se zvýšenou odrazivostí, zobrazuje se světlejší. >> detail

hyperforie

medicína, postavení jedné z oční bulvy, která se stáčí směřem nahoru (latinsky: hyperphoria). >> detail

hyperfunkce

nadměrná činnost . >> detail

hyperinflace

rychlá inflace . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.