Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 691 - 700

hypertermie

stav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí . >> detail

hypertext

složenina z řeckého slova: hyper (nad-, pře-) a slova: text. Jedná se o spořádání textu, které umožňuje spojení (odkazy) k jiným částem textu nebo dokumentům. Myšlenku hypertextu jako první popsal Vannevar Bush v roce 1945, jeho koncept byl zrealizován ale až na počátku 60. let 20. století. Samotný termín hypertext byl jako první použit počítačovým vědcem Tedem Nelsonem roku 1965. Nyní hypertext nachází uplatnění výhradně v oblasti informačních technologií, zejména na webových stránkách. Tady tzv. hypertextové odkazy jsou jedním ze základních znaků webu a webových stránek na Internetu - odkazují na (dnes již ne pouze) textový obsah za určitým textem.. >> detail

hypertextový

pracující s významy, ne pouze se slovy . >> detail

hypertonie

"zvýšené napětí; zvýšený krevní tlak" . >> detail

hypertrichóza, hypertrichosa

nadměrné ochlupení . >> detail

hypertrofický

zbytnělý, zvětšený . >> detail

hypertrofie

zvětšení, zbytnění, nadměrný růst některého orgánu nebo jeho části . >> detail

hypertrofovaný

zvětšený . >> detail

hyperurikemie

zvýšená hladina kyseliny močové v krvi. >> detail

hypervitaminóza, hypervitaminosa

chorobný stav z nadbytku vitaminů v organizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.