Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 711 - 720

hypnóza, hypnosa

uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby . >> detail

hypnozie, hypnosie

spavá nemoc, chorobná ospalost . >> detail

hypo-, hyp-

první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní . >> detail

hypoaktivita

snížená, menší aktivita. >> detail

hypoblast

vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů . >> detail

hypobulie

porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle . >> detail

hypocentrum

ohnisko zemětřesení . >> detail

hypocykloida

jedna z kotálnic . >> detail

hypodenzní

medicína: s nižší hustotou, užívá se např. u metod CT. >> detail

hypodermický

podpovrchový . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.