Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 731 - 740

hypomimie

snížená mimika v obličeji. Může být příznakem Parkinsonovy nemoci, nebo je-li hypomimie pouze v dolní polovině obličeje, může se jednat o mozkovou příhodu.. >> detail

hypomnezie, hypomnézie, hypomnesie

snížení paměti nebo některých jejích složek . >> detail

hyponymie

jazykověda: významový vztah, kdy jedna jazyková jednotka (slovo) je podřazená jednotce druhé (například: kos je podřazen slovu pták). >> detail

hyponymum

slovo podřazené, označující podřazený pojem, např. pšenice ke slovu obilí. >> detail

hypoplazie, hypoplasie

neúplné vyvinutí některého orgánu . >> detail

hyposomnie

chorobná nespavost . >> detail

hypostáze, hypostase

"1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů" . >> detail

hypostylos

sloupová síň, chodba . >> detail

hypotalamus

spodní část mezimozku . >> detail

hypotaxe

jaz. podřadnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.