Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 761 - 770

hysterektomie

operativní odstranění dělohy . >> detail

hystereze, hysterese

"1. závislost stavu na stavech předchozích; 2. zhušťování plazmatu ve stárnoucích buňkách; 3. opožděná retrakce krevního koláče" . >> detail

hysterický

"1. nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií; 2. připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý" . >> detail

hysterie

neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností . >> detail

hysteron proteron,

obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost . >> detail

hysteroskop

optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů . >> detail

hysteroskopie

vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza, agrizoofobie . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.