Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 81 - 90

handl

obchodování, smlouvání, vyjednávání, výměna . >> detail

handling [hendling]

způsob užití, používání, aplikace . >> detail

handmade [hendmejd]

vyrobený ručně, rukodělný . >> detail

handout [hendaut]

vydané informační podklady pro jednání . >> detail

handrkovat se

dohadovat se, smlouvat, přít se . >> detail

hangár

velká budova, přístřeší . >> detail

hansvurst, hansvuřt

komická postava staršího lidového německého divadla . >> detail

hantýrka

"zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými; slang" . >> detail

hanza, hansa

středověký obchodní svaz německých měst . >> detail

haplo-

první část složených slov mající význam jednoduchý . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.