Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 1 - 10

i-, in-

"předpona mající význam záporu; ne" . >> detail

iatrie

druhá část složených slov mající význam lékařství, léčení . >> detail

iatro-

první část složených slov mající význam zdravotní, zdravotnický, lékařský, léčebný, léčení . >> detail

iatrofyzika

směr v lékařství 17. a 18. století vysvětlující pochody v lidském organizmu jako fyzikální a mechanické procesy . >> detail

iatrogenie

poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu . >> detail

iatrogenní

vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením . >> detail

iatrochemie

směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním . >> detail

IBAN

zkratka pro International Bank Account Number (česky: mezinárodní číslo bankovního účtu), jedná se o mezinárodní standard pro identifikaci bankovních účtů. Umožňuje provádět bankovní bezhotovostní převody i přes hranice jednotlivých států.. >> detail

ibidem

"tamtéž; knižní odkaz, odkazová zkratka ibid., ib." . >> detail

ibis

cizokrajný, čápům podobný brodivý pták . >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.