Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 101 - 110

ilustrativní

znázorňující, názorný, objasňující . >> detail

iluviace

pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují . >> detail

iluze, iluse

"nesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud" . >> detail

iluzionista, ilusionista

"snílek, podléhající vidinám; varietní kouzelník, eskamotér" . >> detail

iluzionizmus, iluzionismus, ilusionismus

"podléhání iluzím; názor, že svět je pouhé zdání; opticky přesvědčivé zobrazení věcí nebo dějů na ploše obrazu, fresky, reliéfu" . >> detail

iluzivní, iluzívní, ilusivní

"existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný; zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti; věřící nesprávným představám" . >> detail

iluzorní, ilusorní

"neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný; pochybný, nejistý" . >> detail

image [imidž]

"obraz, podoba, představa, idea; celková prezentace, vnější působení, celkový dojem na veřejnost" . >> detail

imaginace

fantazie, obrazotvornost, obrazivost . >> detail

imaginární

vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.