Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 111 - 120

imaginativnost

fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace . >> detail

imaginizmus, imaginismus, imagizmus,imagismus

anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. Století . >> detail

imago

vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz . >> detail

imám

"1. nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích; 2. muslimský vládce; 3. předříkávač denní muslimské modlitby v mešitě; 4. titul vynikajících muslimských učenců" . >> detail

imámit

přívrženec největší šůtské sekty . >> detail

imanence

vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost . >> detail

imanentní

něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní . >> detail

IMAP

počítače: zkratka pro: Internet Message Access Protocol; česky: Protokol pro přístup ke zprávám. Jedná se o protokol, který umožňuje vzdáleně (z počítače) přistupovat ke zprávám uloženým na e-mailovém serveru. Můžete je vytvářet, číst, přesouvat i mazat. Předností IMAP protokolu je, že stejný obsah (zprávy) můžete mít online na serveru i u sebe na počítači, i pokud nejste připojeni k internetu.. >> detail

imatrikulace

"zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu" . >> detail

imaturita

nezralost, nedonošenost novorozence . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.