Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 121 - 130

imažinizmus, imažinismus

ruský básnický směr 20. let 20. Století . >> detail

imbecil

"duševně zaostalý člověk; blbec" . >> detail

imbecilita

středně těžký stupeň slabomyslnosti . >> detail

imbibovat

nasávat tekutinu . >> detail

imbreviatura

protokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny . >> detail

imbroglio

"zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat; současné seskupení několika rytmů v téže skladbě; postupný nástup několika melodií různě akceptovaných" . >> detail

imediátní

bezprostřední, přímý . >> detail

IMEI

zkratka anglického termínu: International Mobile Equipment Identity (česky: Mezinárodní identita mobilního zařízení). IMEI je jedinečné číslo, které mobilnímu telefonu přidělí jeho výrobce. Dle IMEI čísla je v případě krádeže možno zablokovat další používání v mobilní síti. IMEI je patnáctimístné číslo.. >> detail

imenzita, imensita

nezměrnost, nekonečnost, obrovitost . >> detail

imerze, imerse

ponoření, vnoření . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.