Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 141 - 150

imortalita

nesmrtelnost . >> detail

impakce

"narážka, srážka, kolize; nárazová síla" . >> detail

impaktit

sklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu . >> detail

impaktní

vzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy . >> detail

impaktovaný

věda, scientometrie: označení pro periodikum, nejčastěji vědecký časopis (použití: impaktovaný časopis), který má přidělen institutem Institute for Scientific Information tzv. impakt faktor, který vyjadřuje průměrnou míru jakou byly za poslední dva roky citovány články v tomto časopise uveřejněné. Impaktované časopisy mají větší prestiž oproti těm neimpaktovaným a velikost jejich impakt faktoru můžeme brát jako nepřímé vyjádření jejich důležitosti v daném oboru.. >> detail

impasto

způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev . >> detail

impedance

komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, popř. mechanický kmitavý obvod . >> detail

imperativ

příkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob . >> detail

imperativní

"rozkazovací; důrazný" . >> detail

imperátor

"vojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.