Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 151 - 160

imperfektní

nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý . >> detail

imperfektum

slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý . >> detail

imperializmus, imperialismus

velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obv. militantní politika státu . >> detail

impérium

velká říše . >> detail

impermeabilita

neprostupnost, nepropustnost . >> detail

impertinence

neslušnost, drzost, nestoudnost . >> detail

impertinentní

neslušný, drzý, nestoudný . >> detail

impetigo

chrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky . >> detail

implantace

"1. chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu; 2. zachycení nádorových buněk ve tkáni; 3. uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici" . >> detail

implantát

orgán nebo jeho část přenesený do organizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.