Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 161 - 170

implantologie

medicína: jedna z disciplín stomatologie (označována také jako dentální implantologie), která se zabývá teorií a praxí náhrady zubů zubními implantáty. Úzce je spojena s čelistní chirurgií a stomatochirurgií. Zubní implantáty slouží jako umělé náhrady chybějících zubů, mohou přitom nést zubní korunku a nebo snímatelnou zubní protézu.. >> detail

implantovat

"vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci; vkládat myšlenku nebo úmysl" . >> detail

implementace

"uskutečnění, naplnění, realizace; dostání závazku" . >> detail

implementovat

zavést, zavádět, přivést něco do provozu či praxe. Příklad: implementovat nový systém pracovního postupu do praxe. Termín pochází z latinského slovesa: implere, s významem: naplňovat, jež se vyvinulo v také latinské: implementum (uskutečnění).. >> detail

implicitní

zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo; nikoli zjevný, samosebou se rozumějící;u počítačů často ve významu: výchozí, přednastavené (nastavení). >> detail

implikace

"vyplývání; podmíněný výrok typu jestliže. >> detail

imponovat

působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv . >> detail

import

dovoz . >> detail

importentní

"důležitý, významný; vzácný, cenný" . >> detail

impotence

"neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.