Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 171 - 180

impozantní, imposantní

velkolepý, vznešený . >> detail

impregnace

napouštění pevných látek vhodnou kapalinou ke zvýšení trvanlivosti dosažení nepropustnosti ap. . >> detail

impresário

podnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení . >> detail

imprese

"1. dojem, vjem; 2. vpáčení kosti; 3. otisk, jáma, prohloubení, zářez" . >> detail

impresionizmus, impresionismus-

umělecký směr přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy a prožitky . >> detail

imprimatur

povolení, schválení k tisku . >> detail

imprimovat

dát povolení k tisku . >> detail

imprinting

vtiskování, vtištění . >> detail

impromptu

spatra, bez přípravy, pohotově, většinou v mluveném projevu;hudba: kratší instrumentální, většinou klavírní, skladba volné formy a délky.. >> detail

improvizace, improvisace

tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.