Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 181 - 190

impulz, impuls

"podnět, vzruch; fyz. časový průběh elektrické veličiny trvající jen krátkou dobu a mající obv. obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar" . >> detail

impulzivní, impulzívní, impulsivní

náhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům . >> detail

imputovat

"někomu něco neprávem přisuzovat, přičítat; podezřívat" . >> detail

imunita

"odolnost; vynětí z působnosti právních předpisů, zvláštní ochrana" . >> detail

imunitní

související s odolností organizmu, imunitou . >> detail

imunizace, imunisace

postup vytváření imunity v organizmu . >> detail

imunní

"odolný; nedotknutelný" . >> detail

imuno-

první část složených slov mající význam obrana, imunita, obranný, odolný, imunní . >> detail

imunodeficience

imunologická nedostatečnost, nedostatečná odolnost, malá obranyschopnost . >> detail

imunoglobulin

protein s protilátkovou aktivitou . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.