Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 191 - 200

imunoinkompatibilita

nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce . >> detail

imunokompetence

schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět . >> detail

imunologie

vědní obor studující imunitní reakce . >> detail

imunosuprese

stav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí . >> detail

imunosupresivum

látka tlumící imunitní reakci organizmu . >> detail

in absentia [in absenciá]

v nepřítomnosti, za nepřítomnosti . >> detail

in abstracto [in abstraktó]

obecně, v obecném smyslu . >> detail

in bianco [in bianko]

na prázdný list, nevyplněnou listinu . >> detail

in concreto [in konkrétó]

v daném, v určitém případě . >> detail

in continuo [in kontynuó]

v souvislosti, nepřetržitě . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.