Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 201 - 210

in contumatiam [in kontumáciam]

v nepřítomnosti, kontumačně . >> detail

in corpore [in korpore]

hromadně, společně, jako celek v plném počtu . >> detail

in fine

z latiny, znamená: na konci. Používá se v odkazech na ustanovení zákona, které je rozsáhlé a je vyžadováno zpřesnění na pravidlo chování uvedené v záběru tohoto ustanovení (paragrafu, odstavce atd.). >> detail

in genere

všeobecně, povšechně, vůbec . >> detail

in hoc casu [in hók kázú]

v tom případě . >> detail

in medias res [in medyás rés]

k jádru věci, přímo k věci . >> detail

in memoriam

na paměť, posmrtně . >> detail

in natura [in nátúrá]

v přirozené podobě, osobně, skutečně . >> detail

in publico [in publikó]

veřejně, na veřejnosti . >> detail

in puncto [in punktó]

v tom bodě, pokud se týče, ohledně . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.