Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 241 - 250

indebite

bez závazků . >> detail

indeciso [indečízo]

hud. nerozhodně, váhavě, neurčitě . >> detail

indemnita

"1. odškodnění; 2. beztrestnost poslance za jeho výroky v parlamentu, za způsob jeho hlasování; 3. parlamentem dodatečné schválení vládních úkonů nebo jednání vlády, které parlament předtím odmítl" . >> detail

independentizmus, independentismus

hnutí nezávislosti, za nezávislost . >> detail

indeterminizmus, indeterminismus-

názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost . >> detail

index

"1. seznam, soupis, rejstřík; 2. symbol užívaný k rozlišování objektů; 3. výkaz o studiu na vysokých školách; 4. hodnotový ukazatel" . >> detail

indexace

opatřování indexem . >> detail

indicie

"náznak, okolnost budící podezření; nepřímý důkaz" . >> detail

indiference

lhostejnost, vzájemné neovlivňování . >> detail

indiferentní

neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.