Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 261 - 270

indiskrece

nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost . >> detail

indispozice, indisposice

dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav . >> detail

individualita

"vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost" . >> detail

individualizmus, individualismus-

zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů . >> detail

individuální

jednotlivý, zvláštní, osobitý . >> detail

individuum

"jedinec, jednotlivec; podezřelá, pochybná osoba" . >> detail

indoevropelstika

vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků . >> detail

indolence

"lhostejnost, nevšímavost, netečnost; malátnost" . >> detail

indologie

obor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů . >> detail

indoor [indór]

"domácí, vnitřní; sport halový, sálový" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.