Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 271 - 280

indosament

písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis . >> detail

indosant

převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru . >> detail

indosát

ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář . >> detail

indukce

"úvod, uvedení; úsudek směřující od jednotlivého k obecnému; vektorová veličina charakterizující elektrické, magnetické nebo elektromagnetické jevy vzniklé vložením látky do těchto polí; součást procesu vedoucího k diferenciaci buněk a tkání" . >> detail

indukčnost

skalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí . >> detail

induktance

reaktance ideální cívky . >> detail

induktor

ruční generátor s střídavého elektrického proudu . >> detail

indulgencie

církevní odpustky . >> detail

indurace

zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva . >> detail

industrial

hudební styl využívající industriálně znějících nástrojů a zvuků . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.