Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 21 - 30

idée fixe [idé fix]

"1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv" . >> detail

idem

"totéž; knižní odkaz, odkazová zkratka id." . >> detail

idem per idem

"bludný kruh; když totéž je vysvětlováno týmž" . >> detail

identický

totožný, shodný . >> detail

identifikace

"zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání" . >> detail

identita

"totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka" . >> detail

ideo-

první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový . >> detail

ideograf

ideogram . >> detail

ideografie

způsob psaní s použitím ideogramů . >> detail

ideogram

"1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.