Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 321 - 330

influenza

chřipka . >> detail

infoprodukt

jazykový novotvar používaný v oblasti podnikání na Internetu. Označuje virtuální produkt, který zákazníkovi přináší protihodnotu v podobě informací. Infoproduktem tak může být placený videokurz, elektronická kniha či přístup do placené sekce webových stránek. Zaměření se infoprodukty často věnují osobnímu rozvoji, hledání většího uspokojení v životě, úspěchu v práci či partnerským vztahů. Častou strategií je poskytnou část obsahu zdarma a další již zpoplatnit.. >> detail

informace

"zpráva, sdělení; vnesení tvaru, zformování" . >> detail

informatika

"teorie informace; teorie vzniku, přenosu i zpracování informací" . >> detail

informativní

poučující, zběžně osvětlující . >> detail

informatizace, informatisace

zavádění informačních technologií . >> detail

informátor

"kdo podává informace, zprávy; donašeč" . >> detail

informel

spontánně vznikající abstraktní malba . >> detail

infra-

první část složených slov mající význam nízko, dole, pod . >> detail

infračervený

týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.