Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 351 - 360

inhalátor

přístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů . >> detail

inherence

vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost . >> detail

inherentní

obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý . >> detail

inhibice

"překážka; útlum, zastavení, zadržování; zákaz" . >> detail

inhibitor

látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci . >> detail

inch [inč]

britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec . >> detail

iniciace

"vyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení" . >> detail

iniciála

počáteční písmeno textu . >> detail

iniciativa

"popud k činnosti, podnět; podnikavost" . >> detail

iniciátor

původce, podněcovatel . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.