Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 381 - 390

inkompetence

neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost . >> detail

inkonsekvence

nedůslednost . >> detail

inkontinence

neschopnost udržet moč nebo stolici . >> detail

inkorporace

vtělení, včlenění . >> detail

inkorporační

"včleňující; i. taxa. >> detail

inkorporovaný

začleněný, zapsaný . >> detail

inkrece

předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu . >> detail

inkrement

přírůstek . >> detail

inkrementální

přírůstkový, přírůstková. >> detail

inkret

vnitřní sekret . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.