Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 31 - 40

ideokracie

vláda idejí . >> detail

ideologie

soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost . >> detail

idio-

první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní . >> detail

idioblast

buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk . >> detail

idiocie, idiotie

nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus . >> detail

idiofon

samoznějící hudební nástroj . >> detail

idiogamie

oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení . >> detail

idioglosie

vlastní řeč malého dítěte . >> detail

idiograf

"vlastnoruční podpis; rukopis" . >> detail

idiolatrie

sebeláska, narcizmus . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.