Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 391 - 400

inkriminace

obvinění, výtka . >> detail

inkriminovaný

vztahující se k tomu, z čeho je někdo obviňován (výrok, čin) . >> detail

inkrustace

"povlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení; vysrážení látek z roztoků, potažení minerálním kamenem, tvorba kůry" . >> detail

inkubace

"1. období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky; 2. nevědomé dozrávání nápadu, myšlenky, řešení" . >> detail

inkubátor

"přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě; líheň" . >> detail

inkulturace

"zkulturňování; vnášení kultury, vzdělanosti, civilizačních norem" . >> detail

inkumbent

telekomunikační operátor, který měl v době regulovaného trhu monopolní postavení a dodnes působí na trhu. >> detail

inkunábule

prvotisky, nejstarší tisky do roku 1500 . >> detail

inkvizice, inkvisice

"církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře; přísné, fanatické zkoumání, vyšetřování" . >> detail

inlej, inlay [inlej]

litá kovová výplň zubu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.