Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 401 - 410

innominální smlouva

právo: nepojmenované smlouvy, nezařaditelné pod žádný ze smluvních typů zákonem upravovaných. >> detail

innominátní smlouva

právo: nepojmenované smlouvy, nezařaditelné pod žádný ze smluvních typů zákonem upravovaných. >> detail

inokulovat

naočkovávat . >> detail

inoperabilní

neoperovatelný, neschopný operace . >> detail

inovace

obnovení, zdokonalení, zlepšení;zavedení něčeho nového, novinka ve výrobě. >> detail

inovativnost

zlepšovatelství, průkopnictví;schopnost být inovativní, zavádět něco nového (Ada). >> detail

input

"1. vstup, faktor výroby, množství výroby měřené výrobními (vstupními) náklady; 2. zadání, vstup dat, programu do výpočetního zařízení" . >> detail

inscenace

jevištní nebo televizní realizace dramatického textu . >> detail

inscenovat

"připravit inscenaci; zosnovat něco" . >> detail

insekt

hmyz . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.