Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 411 - 420

insektárium

nádoba nebo klícka pro chov hmyzu např. v domácnosti, jistá obdoba akvária;označení pro samotnou sbírku hmyzu. >> detail

insekticid

chemický prostředek na ničení hmyzu . >> detail

inseminace

umělé oplodnění hospodářských zvířat . >> detail

insert

"vložit, vsunout; náhrada, příloha" . >> detail

insider [insajdr]

"zasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace" . >> detail

insight [insajt]

vhled, nahlédnutí, proniknutí dovnitř, intuitivní pochopení . >> detail

insignie

odznaky hodnosti, moci . >> detail

insinuace

bezdůvodné nařčení, pomluva, očerňování . >> detail

insitní

"neškolený, laický, neodborný; i. umění. >> detail

insolace

"ozařování sluncem; množství přímého slunečního záření dopadající za jednotku času na jednotku plochy zemského povrchu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.