Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 421 - 430

insolvence

platební neschopnost, insolventnost . >> detail

insolventní

obchod: když je subjekt (osoba) neschopna splnit své peněžité závazky. >> detail

insomnie

nespavost, agrypnie . >> detail

insourcing

podnikání, management. Opak outsourcingu. Jedná se o integraci původně externě zajišťovaných služeb do struktury organizace (instituce, společnosti). Činnost, které pro organizaci v minulosti zajišťoval externí subjekt (outsourcingu), se převede na jednotku uvnitř vlastní organizace (byť je samostatná) (tj. insourcing), která se na tuto činnost nyní bude specializovat. Insourcing je používán pro snížení placených daní, nebo nákladů na pracovní sílu či transport výrobků.. >> detail

inspekce

kontrola, dohled, dozor . >> detail

inspektor

"dozorce; policejní hodnost" . >> detail

inspektorát

dozorčí úřad, policejní úřad . >> detail

inspicient

pomocník divadelního režiséra pověřený dohledem na průběh představení . >> detail

inspirace

"1. podnět k tvoření, nápad, tvůrčí vnuknutí; 2. vdechování, vdechnutí" . >> detail

instalace

"zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.