Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 441 - 450

instrument

nástroj, přístroj, prostředek . >> detail

instrumentace

"práce s přístroji, využití přístrojů; technika využití možností hudebních nástrojů při komponování skladby nebo při přepracovávání pro jiné nástrojové obsazení, orchestrace" . >> detail

instrumentál

při skloňování sedmý pád . >> detail

instrumentářka

zdravotní sestra, která připravuje, podává lékařské nástroje a pečuje o ně . >> detail

insuficience

nedostatečnost, selhání činnosti, slabost, neschopnost plnění . >> detail

insuflace

vhánění plynu do tělní nebo orgánové dutiny, z důvodů diagnostických nebo léčebných. >> detail

intaglio [intaljo], intaglie [intalje]

ryté nebo řezané vyobrazení do nerostu nebo skla . >> detail

intaktnost

nedotknutelnost, neporušenost, celistvost . >> detail

intarzie,intarsie

dekorativní vykládání dřeva jiným dřevem nebo nějakým kontrastním materiálem . >> detail

integrace

"sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.