Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 451 - 460

integrál

jeden ze základních pojmů matematické analýzy, zobecnění součtu . >> detail

integrální

souhrnný, sjednocený, úplný, nedílný . >> detail

integrita

neporušenost, nedotknutelnost, celistvost . >> detail

integrovaný

"spojený, sjednocený, jednotný, propojený, celkový; kumulující více funkcí" . >> detail

integrovat

"1. sjednocovat, spojovat, koordinovat, zapojit, začlenit; 2. počítat integrál funkce" . >> detail

intelekt

rozum, schopnost myšlení a racionálního poznání . >> detail

intelektuál

vzdělanec . >> detail

intelektualizmus, intelektualismus

jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu . >> detail

intelektuální

týkající se duševní činnosti člověka, rozumový . >> detail

inteligence

"1. rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace; 2. společenská vrstva lidí vykonávající kvalifikovanou duševní činnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.