Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 481 - 490

interference,

"vzájemné ovlivňování, prolínání, střetání; křížení, skládání" . >> detail

interferometr

přístroj k měření fyzikálních veličin, délek ap. na základě interference záření . >> detail

interferon

bílkovina vznikající v buňce po jejím styku s virem a chránící další buňky před virovou infekcí . >> detail

interglaciál

období mezi dvěma chladnými obdobími (glaciály) v pleistocénu . >> detail

interhotel

ubytovací zařízení špičkové úrovně . >> detail

interiér

vnitřní prostor, vnitřní zařízení architektonického prostoru . >> detail

interimální

prozatímní, dočasný . >> detail

interiorizace, interiorisace

zvnitřnění, přijetí zkušenosti do psychiky . >> detail

interjekce

"zvolání, výkřik; citoslovce" . >> detail

interkluze,interkluse

závorka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.