Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 41 - 50

idiolekt

styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu . >> detail

idiom

úsloví, rčení . >> detail

idiopatický

"1. samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny; 2. vztahující se k vlastní osobě" . >> detail

idiosynkrazie, idiosynkrasie

"jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu" . >> detail

idiot

"slabomyslný člověk; blbec" . >> detail

idiotikon

slovník jednoho nářečí . >> detail

idiotizmus, idiotismus

nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství . >> detail

ido

umělý mezinárodní jazyk . >> detail

idol

"kultovní předmět pravěkých náboženství, modla; zbožňovaná, uctívaná osoba; nepravý ideál" . >> detail

idoletrie

modlářství, modloslužba . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.