Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 491 - 500

interkom, intercom [interkom]

"zkratka z intercommunication; systém k dorozumívání posádky, týmu, personálu" . >> detail

interkros

mládežnická kategorie lakrosu . >> detail

interkurentní

"dodatkový, přistupující k něčemu; přidružená nová nemoc k chorobě současně probíhající" . >> detail

interlingua, interlingva

umělý jazyk, reformovaná varianta jazyka interlingue . >> detail

interlingue

mezinárodní umělý jazyk utvořený na základě internacionalizmů, původně pojmenovaný okcidentál . >> detail

interlingvistika

obor zabývající se studiem a uplatněním internacionalizmů . >> detail

interludium

"mezihra; druh středověké divadelní hry; hudební vsuvka" . >> detail

intermediální

"zprostředkující; tvořící mezičlánek, propojení" . >> detail

intermediární

přechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy . >> detail

intermediát

meziprodukt . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.