Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 501 - 510

intermedium

"mezihra; obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry; středověká divadelní fraška" . >> detail

intermezzo [intermeco]

"vložka, vsuvka, mezidobí; drobná hudební skladba, mezihra; příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost" . >> detail

interna

"vnitřní lékařství; interní oddělení nemocnice" . >> detail

internace

nucený pobyt na určeném, vykázaném místě . >> detail

internacionál

ve sportu dlouholetý reprezentant . >> detail

internacionalizace

zmezinárodnění. >> detail

internacionalizmus, internacionalismus

"1. snaha o mezinárodní řešení globálních a regionálních problémů, pocit mezinárodní sounáležitosti; 2. slovo nebo výraz vyskytující se v několika jazycích a mající v nich stejný nebo podobný význam" . >> detail

internacionální

mezinárodní . >> detail

internalizace, internalisace

zvnitřnění, osvojení, přijetí hodnoty, normy, myšlenky . >> detail

internát

společné ubytování studentů, žáků . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.