Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 521 - 530

interpunkce

"členění textu interpunkčními znaménky; způsob spojování filmových záběrů" . >> detail

interpunkční

rozdělovací . >> detail

interquel

literární, filmové či dramatické dílo, jehož děj je zasazen mezi dvě, již v minulosti vydaná díla. Zaměření takového díla (interquelu) je poté daná dvě díla spojit, doplnit příběh, který ani jedno z nich nevypráví. Interquel je tak pro dílo popisující nejstarší události sequel a pro to popisující nejnovější události prequel.. >> detail

interrupce

umělé ukončení těhotenství . >> detail

intersexualita

nevyhraněné pohlaví, pohlavní obojetnost . >> detail

intersticiální

"vsunutý, vmezeřený; mezitkáňový" . >> detail

intersticium

vmezeřená tkáň, řídké pojivo tkání a orgánů, v němž probíhají cévy a nervy . >> detail

intersubjektivita

co je společné mnoha nebo všem lidem . >> detail

intertrigo

zánět kůže, opruzení . >> detail

interval

časový úsek mezera, přestávka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.