Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 531 - 540

intervence

"1. vměšování; 2. zprostředkování, zásah; 3. přímluva" . >> detail

interview [intervjú]

rozhovor . >> detail

intestát

osoba, která zemřela bez závěti . >> detail

intestinum

střevo . >> detail

intifáda

arabské slovo, které doslova znamená: setřesení, zbavení se. Často je ale překládáno jako: povstání, odpor, vzdor.;V současné době je termín intifáda nejčastěji spojován s ozbrojenými střety a odporem Palestinců proti Izraeli.. >> detail

intimace, intimát

sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu . >> detail

intimidace

zastrašování, nátlak . >> detail

intimita

soukromí, důvěrnost, útulnost, intimnost . >> detail

intimní

"důvěrný, soukromý; erotický, sexuální" . >> detail

intimsprej

kosmetický dezodorační přípravek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.