Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 541 - 550

intimus

důvěrný přítel, blízký společník . >> detail

intolerance

nesnášenlivost, netolerantnost, nerespektování . >> detail

intonace

"přesné nasazení a správné vyladění tónu; melodie řeči" . >> detail

intoxikace

otrava . >> detail

intra-

první část složených slov mající význam uvnitř, dovnitř, do nitra, mezi, v průběhu . >> detail

intráda

"1. krátká fanfárová skladba k zahajování slavností; 2. úvodní část skladby; 3. slavnostní pochlebná řeč" . >> detail

intrakraniální

nitrolební, nitrolebeční. >> detail

intramuskulární

mezisvalový . >> detail

intranzitivum, intransitivum

nepřechodné sloveso . >> detail

intrapsychický

vnitřní, skrytě duševní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.