Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 551 - 560

intravenózní, intravenosní

nitrožilní . >> detail

intravilán

zastavěná část území obce . >> detail

intrika

postranní a nečestné jednání, úskok, lest, dějová zápletka . >> detail

intrikán

"kdo strojí intriky; v divadelní hře postava pleticháře nebo herec hrající takové role" . >> detail

intro-

první část složených slov mající význam dovnitř, vnitřní, vstup, vstupní . >> detail

introdukce

úvod, vstup . >> detail

introjekce

vcítění, vkládání do vědomí, prožitek . >> detail

introspekce

sebepozorování, zkoumání vlastních duševních stavů, pochodů . >> detail

introvert

člověk uzavřený sám do sebe;člověk zaměřující svůj zájem na svůj vnitřní život. >> detail

introvertní

uzavřený, zaměřený na vlastní duševní svět . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.