Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 561 - 570

introverze, introverse

uzavřenost, zaměřenost do vlastního nitra . >> detail

intruze, intruse

"1. nežádoucí vniknutí, vetření se; pronikání magmatu do zemské kůry; vnikání cizích útvarů do svaru při sváření; 2. podpovrchová tělesa vyvřelých hornin" . >> detail

intuice

tušení, vytušení, schopnost postihnout . >> detail

intuitivní

mající znaky intuice, tedy pochopení věci (problému) bez uvažování, bez užití racionality, rozumu. Například: intuitivní jednání, intuitivní rozhodnutí - takové, nad kterým nebylo příliš dlouze (či vůbec) rozmýšleno, bylo provedeno dle pocitu (citu) jednajícího. Používáno ale i ve významu: snadno pochopitelné, např.: intuitivní ovládání.. >> detail

intumescence

zduření, nadměrné rozrůstání . >> detail

inuk

eskymácký lovec v Grónsku . >> detail

inundace

záplava, zátopa . >> detail

inundační

záplavové, zátopové. >> detail

invalida

člověk neschopný práce, voják neschopný služby pro nepříznivý zdravotní stav . >> detail

invalidita

"nemocnost, slabost, neschopnost práce, vojenské služby; neplatnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.