Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 581 - 590

inverze, inverse

"zvrat, obrat, přemístění, převrácení; teplotní i.. >> detail

investice

ekonomická aktivita spočívající v současném uložení finančních prostředků nebo koupi něčeho a očekávání budoucího zisku . >> detail

investigativní

pátrající, vyšetřující, např. žurnalistika . >> detail

investitura

"udělení léna; ustanovení do úřadu (zejm. církevního)" . >> detail

investor

subjekt, který vkládá, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity . >> detail

investovat

vložit, vkládat, obv. finanční prostředky, do nějaké aktivity . >> detail

invokace

"vzývání, vzletné oslovení; úvodní věta listiny; úvod eposu" . >> detail

involuce

"omezování, zanikání; lék. atrofie tkání jako příznak stárnutí; mat. zobrazení rovnající se zobrazení inverznímu, které ale není identické" . >> detail

inzerát

krátké placené oznámení, reklama v tisku . >> detail

inzula, insula

"1. ostrov; 2. mnohopatrový dům bez atria; 3. dům nebo uzavřený blok velkých obytných domů ohraničený ze všech stran ulicemi" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.