Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 611 - 620

iracionální

nepochopitelný rozumem, opak racionálního, tedy rozumového. Ve významu: to co přesahuje rozum (vymyká se mu) Např. iracionální bytost;protichůdný rozumu, rozumnému uvažování, až absurdní. Například: iracionální chování, jev, čin.. >> detail

iradiace

"1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí" . >> detail

ireálný,

nereálný, neskutečný, neuskutečnitelný, vymyšlený . >> detail

iredenta

šovinistické hnutí za připojení části jiného státu s vlastní národnostní menšinou . >> detail

iregularita

nepravidelnost, protiprávnost, výjimka z pravidel . >> detail

irelevance

nezávažnost, nedůležitost, zbytečnost . >> detail

irelevantní

bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší . >> detail

irénický

hlásající mír, mírový . >> detail

irénizmus, irénismus

úsilí o mír, klid, nenásilnost, smíření (zejm. církevní a konfesionální) . >> detail

ireverzibilita, ireversibilita

"nevratnost procesu nebo reakce; nezrušitelnost,neodvolatelnost, nenapravitelnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.