Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 631 - 640

ironický

jízlivý, posměšný . >> detail

ironie

úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch . >> detail

ironizovat, ironisovat

skrytě se vysmívat, zesměšňovat předstíráním nevědomosti . >> detail

ischemický

týkající se místní nedokrevnosti tkáně a orgánu vedoucí k poškození až smrti . >> detail

ischemie

místní nedokrevnost tkání nebo orgánů . >> detail

ischialgie

bolesti v průběhu sedacího nervu,ischias . >> detail

ischias

bolesti v průběhu sedacího nervu, ischialgie . >> detail

ischurie

chorobné zadržování moči . >> detail

islám

muslimské monoteistické náboženství uznávající boha Alláha . >> detail

ISP

počítače, internet: zkratka pro anglické: Internet Service Provider, neboli: poskytovatel připojení k Internetu. Zkratka ISP se dnes poměrně často používá i v českém jazykovém prostředí, zejm. v odborných textech.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.