Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 641 - 650

istesso

hud. totéž (tempo) . >> detail

istmus, isthmus

"pevninská šíje; lék. úzké spojení, ústí" . >> detail

italianistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou italského národa . >> detail

italika

písmo mírně skloněné doprava,kurzíva . >> detail

italizmus, italismus, italianizmus, italianismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený . >> detail

item

rovněž, dále, kromě toho . >> detail

iterace

"1. opakování; početní metoda, krok přiblížení se k výsledku; vtíravé, pravidelně se opakující představy; lék. bezděčné, rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu; 2. sled pozorování se společným rysem" . >> detail

itinerář

"cestovní deník, náčrt, popis cesty, trati s jejími zvláštnostmi; pomůcka udávající vzdálenosti mezi jednotlivými místy dálkového spoje" . >> detail

iza-, ise-

první část složených slov mající význam stejný, shodný . >> detail

izagon

rovnoúhelník . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.