Slovník cizích slov .net

i - výpis slov 661 - 670

izočára, isočára

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka . >> detail

izodynama, isodynama

izolinie intenzity tíhového nebo magnetického pole Země . >> detail

izoecho, isoecho

elektrický obvod meteorologického radaru . >> detail

izogama, isogama

izolinie tíhového zrychlení . >> detail

izoglosa, isoglosa

izolinie výskytu nějakého nářečního prvku . >> detail

izogóna, isogona

izolinie směru větru . >> detail

izohélie, isohelie

"1. fotografická technika; 2. izolinie délky slunečního svitu" . >> detail

izohyeta, isohyeta

izolinie úhrnů atmosférických srážek . >> detail

izohypsa, isohypsa

izolinie nadmořských výšek, vrstevnice . >> detail

izochasma, isochasma

izolinie výskytu polárních září za rok . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.